Oferta

Pierwsze spotkanie 

Jest okazją do poznania się i zorientowania jakiego rodzaju pomocy szukasz. Spotkanie nie zobowiązuje do rozpoczęcia terapii. Jest po prostu rozmową o Twoich trudnościach- poproszę Cię o opisanie swojej sytuacji, wspólnie ustalimy problem, którym chcesz się zająć i porozmawiamy o formach dostępnej pomocy. Jeżeli zdecydujesz się kontynuować, wspólnie ustalimy terminy przyszłych spotkań. 

Konsultacje osobiste i terapia indywidualana

Konsultacje mogą być jednorazowe lub rozwinąć się w krótki cykl spotkań (zazwyczaj 1-3), służących pogłębieniu znajomości konkretnego problemu w celu jego rozwiązania. Mogą, ale nie muszą, być przygotowaniem do psychoterapii. 

Psychoterapia może być krótkoterminowa (zazwyczaj 6-12 spotkań skupiających się na jednym problemie lub jednej sytuacji problemowej) lub długoterminowa (dłuższy, regularny kontakt z terapeutą, który służy poznaniu siebie, swoich przeżyć i emocji oraz zmianie swojego sposobu funkcjonowania w życiu). 

Konsultacje online (telefoniczne lub na Skype)

Zapraszam osoby, które przeżywają życiowe trudności i szukają pierwszego kontaktu z psychologiem, osoby, które nie wiedzą jak mogą pomóc sobie lub bliskim albo nie są pewne czy powinny korzystać z pomocy psychoterapeutycznej. Rozmowa pomoże ukierunkować, zachęcić i pomóc znaleźć pomoc psychologiczną w UK. Konsultacje internetowe nie są psychoterapią. 

Opłaty za spotkania osobiste i konsultacje internetowe

Koszt sesji 50£ 

Spotkanie trwa 50 minut. 

Sesje terapii odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, o tej samej godzinie. Istnieje możliwość nagocjacji terminów spotkań i dopasowania do potrzeb klienta. 

Za pierwsze spotkanie pobieram opłatę z góry.

Zasada 24-godzinnego odwoływania spotkań. Godzinę na którą się umowiliśmy na spotkanie, przeznaczam dla Ciebie, więc jeżeli się na nią nie stawisz, lub odwołasz z mniej niż 24-godzinnym wyprzedzeniem, poproszę Cię o uiszczenie opłaty w wysokości opłaty za sesję (50£ ). Mnie również obowiązuje ta zasada, jeśli z powodu wypadku losowego odwołam sesję z mniej niż 24h wyprzedzeniem, zaoferuję Ci sesję gratis. O swoich urlopach i przerwach w pracy zawsze poinformuje Cię z wyprzedzeniem.